Geschreven door: Jan Heijneman

Policy deployment dwingt senior managers om pijnlijke keuzes te maken over wat het allerbelangrijkst is voor de organisatie en over wat werkelijk haalbaar is'’ (Womack & Jones, 2003).

Met deze quote wordt duidelijk wat bedoeld wordt met Policy Deployment. De pijnlijke keuze is de de-selectie van doelstellingen en ambities. In de meeste organisaties is de ambitie groot. Men wil van alles verbeteren, ontwikkelen en veranderen. Mijn ervaring is dat die ambitie het grootste obstakel is om de echte verbeteringen, ontwikkelingen en vernaderingen te bereiken. Het ontbreekt veelal aan focus.

Het Policy Deployment proces helpt om die focus aan te brengen en keuzes te maken. Het klinkt eenvoudig, maar dat is het zeker niet. Immers, organisaties zijn onderhevig aan veranderingen van buitenaf. De wens van de klant verandert, de regelgeving wijzigt of wordt aangescherpt en in sommige gevallen lijkt de basis nog niet op orde. Een zeer belangrijk aspect bij Policy Deployment zijn de wensen en eisen van de klant, de blik van buitenaf op de organisatie. Immers dat is waar de organisatie van bestaat.

Daarbij is het goed om de volgende volgorde van ambities een plek te geven, eerst de veiligheid van de medewerkers, in de breedste zin. Voelen zij zich veilig, durven zij alles te vragen, te zeggen, te ondernemen etc. Of heerst er angst? Als tweede, de kwaliteit van de producten, service of diensten wat onlosmakelijk verbonden is met klanttevredenheid. Krijgt de klant wat die verwacht, of kan het beter? De derde is snelheid, hoe loopt het proces? Hoe lang moet de klant wachten, hoe is het met de flow in het proces, soepel of kan het beter? En als laatste het geld. Veelal wordt omzet, marge of kostenreductie uitgedrukt in euro’s.

In een andere artikel wordt toegelicht waarom dit niet de juiste drivers zijn voor een organisatie. Voor nu in het kort, deze getallen staan niet in relatie tot de verwachtingen van de klant en creëren ongewenst gedrag bij medewerkers en leidinggevenden die juist ten koste gaan van de klanttevredenheid.

Voordat de ambities afgestemd worden en de verbeteringen van start kunnen gaan is het noodzakelijk om de huidige status van de organisatie te begrijpen. Hieruit is een volgende boodschap op zijn plaats, begin niet te snel, neem wel overwogen beslissingen op basis van feiten.

Ander nieuws