Stuur nu je vraagstuk in en krijg kosteloos advies van ‘De Boardroom’

Uniek project gaat organisaties helpen toekomstbestendig te worden en te blijven

Infographic selectieprocedure

Loop je als organisatie vast op het behalen van de strategische doelstellingen? Of loopt je onderneming tegen een urgente uitdaging aan waar de mogelijke oplossing mijlenver weg lijkt? Dien dan vandaag nog je vraagstuk in en krijg kosteloos advies van ‘De Boardroom’.

Of het nu gaat om technologie, disruptie, de digitale revolutie of de krapte in de arbeidsmarkt: bestuurders van organisaties kampen dagelijks met tal van strategische uitdagingen. Hoewel bestuursvergaderingen de gebruikelijke route zijn om deze thema’s de revue te laten passeren, kan het inroepen van externe experts en ervaringsdeskundigen waardevolle inzichten opleveren. De Boardroom speelt in op deze behoefte.

Met een schat aan ervaring en de drive om organisaties in Nederland écht vooruit te helpen op het gebied van continu verbeteren en vernieuwen hebben zes prominente (oud)directieleden van verschillende multinationals de handen ineen geslagen. Onder de naam ‘De Boardroom’ komt meer dan 100 jaar aan kennis en ervaring één keer per maand samen om dezelfde dag nog advies uit te brengen aan bedrijven die tegen urgente strategische vraagstukken aanlopen.

Indienen vraagstuk

Wie tegen een urgente uitdaging aanloopt en gebruik wil maken van de denkkracht van De Boardroom kan een vraagstuk indienen via onze website. Om in aanmerking te komen voor De Boardroom moet het vraagstuk aan een aantal voorwaarden voldoen:

 › Is het een vraagstuk dat op korte termijn aandacht vraagt? 
 › Heeft het vraagstuk significante impact op de doelstellingen van de organisatie? 
 › Heeft het vraagstuk te maken met verbetering, vernieuwing of het toekomstbestendig maken van de organisatie?

Kunnen bovenstaande vragen allemaal met ‘Ja’ beantwoord worden? Dan wordt het vraagstuk voorgelegd aan de leden van De Boardroom.

Hoe werkt het?

De Boardroom komt maandelijks bijeen. Tijdens deze bijeenkomst behandelen zij één vraagstuk, om vervolgens diezelfde dag nog een oplossingsrichting te presenteren aan het betreffende bedrijf.

Of jouw ingezonden vraagstuk wordt uitgekozen hangt af van een aantal factoren. Getoetst wordt onder andere of het voldoet aan de voorwaarden. Ook wordt met een kritische blik gekeken of het vraagstuk aansluit op de expertise, visie en ervaring van de leden. Het is dus goed mogelijk dat een vraagstuk voldoet aan de drie voorwaarden en toch niet behandeld kan worden door de Boardroom.

Staan alle lichten op groen dan neemt De Boardroom contact op om een datum in te plannen en eventuele aanvullende informatie op te vragen.

Meer informatie?

Heb je een urgent vraagstuk? Stuur dan een vraagstuk in via onze website. Hier vind je ook meer informatie over de leden van De Boardroom, de selectieprocedure, voorwaarden en meer.

Over De Boardroom

De Boardroom is ontstaan vanuit de drive om de schat aan kennis en ervaring bij (oud)bestuurders in te zetten om organisaties verder op weg te helpen op het gebied van continu verbeteren en vernieuwen. Hiermee krijgen organisaties toegang tot onbetaalbare inzichten van een groep ervaren bestuurders en dragen we – UPD én de boardroomleden – met z’n allen bij aan het toekomstbestendig maken van deze organisaties. De leden doen dit pro-bono. Geen kleine lettertjes, geen verborgen risico’s.

Ander nieuws