Download: Whitepaper 'Policy Deployment' door Jan Heijneman

Door Jan Heijneman

"Policy Deployment is geen rocket science, het is een kwestie van de juiste dingen op het juiste moment doen. Om dit inzichtelijk te maken hebben we bij UPD het transformatiemodel ontwikkeld. Deze visuele weergave van de ideale situatie maakt voor iedereen, op alle niveaus, inzichtelijk hoe verbeteringen in de breedste zin een bijdrage leveren aan het bereiken van de ambities die worden nagestreefd. Want dat is wat er veelal ontbreekt in organisaties. Er wordt héél hard gewerkt, maar niet alles staat ten dienste van het bereiken van de strategische ambities. Het transformatiemodel met als uitgangspunt Policy Deployment brengt samenhang in dat harde werken met als eindresultaat het behalen van de beoogde ambities."

Deze Whitepaper is een samenvatting van het onderzoek dat ik heb uitgevoerd voor mijn studie MSc Lean Enterprise aan de Universiteit in Buckingham in 2017 en 2018. Zelf gebruik ik Policy Deployment in mijn dagelijkse werk als Consultant bij UPD. Ik geloof én heb ervaren dat wanneer je dit goed uitvoert, een organisatie en de mensen die er werkzaam zijn ambities kunt laten bereiken. Zoals ik hierboven al stelde, is deze whitepaper gebaseerd op mijn academisch onderzoek. Ik heb geprobeerd de inhoud leesbaar, begrijpelijk en belangrijker nog: toepasbaar te maken. 

Download hier de whitepaper Policy Deployment.

Wil je meer uitleg over Policy Deployment of het transformatiemodel? Neem dan contact op via onderstaande gegevens:

Jan Heijneman
j.heijneman@upd.nl
+(0)6 31562251

Ander nieuws