Amstelveen - 12 juli 2019

De Boardroom is een initiatief van UPD in samenwerking met een aantal (oud) bestuurders om bedrijven – volledig kosteloos - te helpen met urgente strategische vraagstukken. Een integraal onderdeel van dit concept is de betrokkenheid van een aantal Young Professionals die de passende titel van Boardroom Talent dragen. Momenteel is de inschrijving open voor nieuwe talenten om ziach aan te melden. Aan het einde van de zomer zal de Boardroom bekend maken welke Young Professional zich al ‘lid van De Boardroom’ mag noemen.

Nieuwe technologieën, disruptie, de digitale revolutie, krapte op de arbeidsmarkt: het zijn topics die dagelijks op de agenda staan bij bestuurders van organisaties. Hoewel bestuursvergaderingen de gebruikelijke route zijn om deze thema’s de revue te laten passeren, kan het inroepen van externe experts en ervaringsdeskundigen waardevolle inzichten opleveren. De Boardroom speelt in op deze behoefte.

Boardroom Talenten zijn een integraal onderdeel van het concept

Om de groep van ervaren bestuurders in balans te brengen, de leden scherp te houden en disruptieve ideeën bespreekbaar te maken wordt De Boardroom aangevuld met 2 aanstormende talenten.

Deze talenten zijn een waardevolle toevoeging aan De Boardroom.” stelt Roderick Prommersberger van UPD. “Ze zijn onbevangen, uitermate kritisch en hebben écht disruptieve ideeën. Het zijn de welbekende ongepolijste diamanten. Maar, voor het polijsten kunnen ze rekenen op coaching en begeleiding door de (oud) bestuurders.” vervolgt hij.

Opgenomen in de persoonlijke missie

De Boardroomleden die aan de wieg hebben gestaan van het concept hebben voor zichzelf een duidelijke missie geformuleerd. In deze missie is de rol en begeleiding van jonge talenten prominent opgenomen zoals hieronder te lezen is:

Door de kosteloze inzet van onze tijd, kennis en ervaring leveren wij een significante bijdrage aan organisaties in Nederland die worstelen met strategische vraagstukken. Tegelijkertijd dragen we onze kennis over aan de nieuwe generatie. We coachen en begeleiden jonge talenten om zo de volgende generatie Boardroomleden een vliegende start te geven. Hierdoor helpen we organisaties vandaag op weg met de uitdagingen van morgen, maar zorgen we ook dat de bestuurders van de toekomst kunnen profiteren van onze ervaring.

Dat dit geen loze belofte is, blijkt al uit de eerste paar maanden waarin De Boardroom actief is. Roderick vertelt hierover “Ruben Warns (23) is als eerste talent toegevoegd en heeft de rol vanaf het begin vormgegeven. Het is indrukwekkend om te zien hoe de (oud)bestuursleden hem begeleiden en coachen. Tijdens de bijeenkomsten creëren de leden voor hem een veilige omgeving waarin hij als volwaardig Boardroomlid bijdraagt aan het eindresultaat en tegelijkertijd de ruimte krijgt om fouten te maken en daarvan te leren. Dat de begeleiding zich niet beperkt tot de bijeenkomsten blijkt wel uit het feit dat de leden vanuit het hele land – en Duitsland -  speciaal naar Amstelveen afreizen om Ruben te ondersteunen.”  

Een kans die zich niet snel opnieuw aandient

De initiatiefnemers, Boardroomleden en Talenten committeren zich voor de langere termijn aan De Boardroom. “Het feit dat er nu ruimte is voor nieuw talent is redelijk uniek.” aldus Prommersberger. “De status van talent verloopt natuurlijk op den duur, maar daar gaat wel een flinke periode overheen. Het talent dat nu aan De Boardroom wordt toegevoegd zal daar enige tijd blijven. Het kan dus best even duren voordat er weer ruimte is voor nieuwe talenten. Dat betekent dat dit voor veel Young Professionals misschien wel de enige kans is om aanspraak te maken op hun plek in deze Boardroom.” concludeert hij.  

Selectieprocedure

Het doel is om aan het einde van de zomer het nieuwe Boardroom Talent officieel bekend te maken. Dat is ruim op tijd om tijdens de bijeenkomst in september direct deel te nemen aan De Boardroom. De aankomende zomerperiode zal in het teken staan van de selectieprocedure. Potentiele Boardroomtalenten kunnen zich door middel van een motivatie en beknopte CV aanmelden via thespark@upd.nl of telefonisch via 020-215 3500.

Ander nieuws