Maak de verbeterdoelen voor 2020 concreet – Sluit aan bij de Business Sessie Policy Deployment

Het laatste kwartaal van het jaar is aangebroken. Traditioneel is dit de tijd om de jaarplannen en budgetten voor volgend jaar vast te stellen. Uiteraard is dit ook de tijd om te reflecteren op de doelstellingen van het afgelopen jaar en direct de verbeterdoelen voor volgend jaar concreet te maken. Vooral het concreet maken van deze verbeterdoelen is voor veel organisaties een worsteling. Hoe zorg je dat je alleen gaat verbeteren wat er écht toe doet? En hoe hou je aansluiting bij de strategische doelstellingen van de aankomende jaren? Om je hierbij te helpen organiseren we op 25 oktober een unieke sessie.

Eerder dit jaar hebben we een succesvol evenement over Policy Deployment georganiseerd waarbij we de best-practices uit de praktijk hebben gedeeld. We realiseren ons dat je er met de best-practices nog niet bent en dat de praktijk altijd weerbarstiger is dan verwacht. Verder is het concreet maken van de verbeterdoelen voor het aankomende jaar een team-effort. Speciaal daarvoor organiseren we nu een Business Event ‘Policy Deployment voor Teams’.

Tijdens deze sessie gaan teams aan de slag met het concretiseren van de verbeterdoelen van de eigen organisatie voor het aankomende jaar. Dit doen ze door het effectief gebruiken van de X-matrix. Onder begeleiding van Jan Heijneman vullen ze de X-Matrix in die aan het einde van de dag ingevuld meegenomen wordt.

Aan de business sessie op 25 oktober zijn geen kosten verbonden voor de teams (regulier tarief € 1.500,- per team). Om te zorgen dat de sessie effectief is voor alle aanwezige teams, hanteren we een maximum aantal deelnemers. Om deel te nemen aan deze sessie vragen we om je aan te melden via de website. Onder alle inzending zullen we door middel van loting bepalen welke teams aanwezig kunnen zijn bij dit exclusieve evenement.

https://www.upd.nl/policy-deployment-business-sessie-inschrijven

Ander nieuws